Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ΑΠΘ (elearning) πατήστε εδώ